+45 2218 9144 jpplusmad@live.dk

Persondata politik

OPLYSNING OM PLUS-MAD DANMARK BEHANDLING AF KUNDERS PERSONOPLYSNINGER

 

 

Dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger

Plus-mad Danmark er dataansvarlig for behandlingen af de oplysninger, vi har modtaget eller indhentet om vores kunder.

Plus-mad Danmark
Hoptrup Hovedgade 39

6100 Haderslev
CVR-nr.: 34 21 47 51
Tlf.nr.: 22189144
e-mail: jpplusmad@live.dk

 

Vi behandler personoplysningerne til følgende formål:

 • Fastsættelse af aftale
 • Levering af varer og ydelser
 • Løbende orientering om nye varer eller tjenesteydelser

 

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysningerne følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om, at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som vores kunde (den registrerede) er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for
  indgåelse af en kontrakt.

Vi behandler følgende kategorier af registrerede:

 • Kunder

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:
Kunden er selv ansvarlig for, at oplysningerne der er fremsendt, er korrekte og relevante.

Eksempler på kategorier af personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger, artikel 6
  • Blandt andet navn, adresse, telefonnummer, mailadresse osv.

 

Vi videregiver eller overlader personoplysningerne til følgende kategorier af modtagere:

Der overlades kun personoplysninger til relevante samarbejdspartnere.

 • Leverandører

 

Personoplysningerne er indhentet fra den enkelte kunde.

Vi opbevarer personoplysningerne, så længe dette er nødvendigt i forhold til opfyldelse af formålet, hvortil de er indsamlet. Personoplysningerne vil herefter blive slettet.

 

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 – 18 og 20 – 21 har kunden en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysningerne.

 • Ret til at få indsigt i oplysningerne.
 • Ret til berigtigelse af oplysningerne.
 • Ret til at få slettet oplysningerne.
 • Ret til at få begrænset behandlingen af oplysningerne.
 • Ret til indsigelse mod behandling af personoplysningerne.
 • Ret til at modtage personoplysningerne.

Er der givet samtykke til behandlingen af personoplysninger, kan kunden på ethvert tidspunkt trække samtykket tilbage. De pågældende personoplysninger vil ikke længere blive behandlet af os, medmindre vi har et andet lovligt behandlingsgrundlag.

 

Klageadgang

Der kan indgives klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysningerne. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.

Er der spørgsmål om Plus-mad Danmarks behandling af oplysninger om dig, er du velkommen til at kontakte Jacob Paulsen.

 

Med venlig hilsen

Plus-mad Danmark